الگویابی

شمارش چندتا چندتا (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,083 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد