ریاضی اول ابتدایی

تفریق با استفاده از محور (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادگیری اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
142 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد و دسته‌های ده‌تایی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد و دسته‌های ده‌تایی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با جمع و ترتیب اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد به کمک تصویر (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد به کمک تصویر (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
941 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع‌های شگفت‌انگیز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
457 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و آشنایی با اعداد با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
970 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد