علوم اول ابتدایی

استفاده از حس چشایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
294 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خوراکی‌های مفید و غیر مفید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
492 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی حیوانات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع برگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
387 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فواید حیوانات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,698 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موارد استفاده از هوا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
991 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آب و فواید آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,715 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هر شغل به چه ابزاری نیاز دارد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
506 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص مزه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,053 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد