علوم اول ابتدایی

آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,025 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
27,423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,951 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,009 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,090 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حس لامسه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حس شنوایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
571 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراقبت از چشم و گوش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقویت مشاهده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد