علوم اول ابتدایی

تشخیص صدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
684 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
566 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهن‌ربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وسایل ایمنی مورد نیاز هنگام استفاده از وسایل نقلیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نکات ایمنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میزان نیاز گیاهان به آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش صحیح مسواک زدن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دندان‌ درد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
393 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خرگوش و خطرات جنگل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد