علوم اول ابتدایی

خاک مناسب برای رشد گیاهان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
311 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چه زمان‌هایی باید دست‌ها را شست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغذیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص وسایل خطرناک و بی‌خطر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص کارهای درست از نادرست 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
260 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص کارهای درست از نادرست 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به‌موقع خوابیدن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازیافت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
296 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وسایل شخصی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش عبور از خیابان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد