تغذیه

خوراکی‌های مفید و غیر مفید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
492 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغذیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد