تشکیل سایه

سایه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,472 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سایه ونیم سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد