معلمان

نیروی گرانش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
710 کیلو بایت

نیروی تکیه گاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت

تولید موج با فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت

بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت

ریشه مربع کامل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کشش سطحی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهن‌ربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد