شیمی

تهیه فلز از کانه در کوره بلند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش گرماده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
552 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع حرکت در مولکول‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,680 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی درونی در فرایند هم دما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه کار و گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مشخصات عناصر جدول تناوبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش دهنده محدود کننده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد