آهنربا

معرفی آهنربا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت آهنربا و اهنربای الکتریکی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهن‌ربا بسازید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,322 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعمال نیروی آهنربا بر اجسام آهنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی اطراف آهنربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان الکتریسیته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان اطراف آهنربا و یک قطب‌نما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد