میدان مغناطیسی

تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر سیم جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولد نیرومحرکه متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی بر روی محور حلقوی حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد میدان توسط قطب‌های کمکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
152 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد