الکتروتکنیک

استفاده از مقاومت متغییر ترانزیستور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گشتاور ژنراتوری و موتوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کنترل محرک مغناطیسی ماشین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه فرکانس و تولید ولتاژ مستقیم در موتور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جهت نیروی موثر بین دو هادی مجاور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرار گرفتن کلاف در صفحه خنثی و چگونگی نیروهای وارد بر کلاف در این صفحه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد