علوم چهارم ابتدایی

محلول چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,733 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر به فضا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منظومه شمسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش زمین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازیافت و ضرورت آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,478 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از سنگ و کانی در زندگی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی آهنربا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت آهنربا و اهنربای الکتریکی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قطب‌نما و قبله‌نما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار متوالی و موازی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد