علوم ششم ابتدایی

زنگ علوم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,924 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منبع اصلی انرژی (خورشید)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال مختلف انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تاثیر اصطکاک در سرعت اجسام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
571 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه وزن و سرعت در سطوح شیب‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
869 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعمال نیروی آهنربا بر اجسام آهنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه عملکرد دیافراگم و شش‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
547 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
568 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت املاح و آب در اندام‌های گیاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
787 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد