معلمان

دریای کرانه ناپدید

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گذر سیاوش از آتش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
20,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاوه داد خواه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
18,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسید های ضعیف و قوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر دما بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر فشار بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر غلظت بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش گرما گیر-واکنش ذوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلول های گالوانی zn - cu

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد