معلمان

درس دوم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیش از تو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکوفه اشک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خوان هشتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
21,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

می تراود مهتاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

افسانه ی عاشقی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند حکایت از اسرارالتوحید

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
15,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توصیف کویمات و حمات

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دماوندیه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد