سال نهم

درس چهارم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,062 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (ترجمه کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,294 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (فعل الامر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,050 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (درستی یا نادرستی گزینه‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,547 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,984 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,717 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,445 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد