سال نهم

درس ششم (پاسخ درست را انتخاب کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,191 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درش ششم (تغییر الحیاه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,567 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,837 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,070 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,034 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,926 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,335 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,593 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد