سال نهم

امام خمینی (ره)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
829 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پشت جلد کتاب عربی نهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روی جلد کتاب عربی نهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,269 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقدمه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,649 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کتاب گویای عربی نهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,474 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد