سال نهم

درس سوم (درستی یا نادرستی گزینه‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,999 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (جسر الصداقه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (نور السماء)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,462 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین التاسع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین الثامن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,912 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,996 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد