سال نهم

درس اول (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,777 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,366 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,671 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,599 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,600 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (بسم الله الرحمان الرحیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,754 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (اهلا و سهلا)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,048 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,142 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایتها الطالبات

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
937 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الفهرس

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,016 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد