اشکال هندسی

اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
962 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی و مشخصات آنها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,887 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل اشکال هندسی به یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش احجام و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زوایای خارجی چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقویت جسم سه بعدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد