چند ضلعی

چند ضلعی‌ها (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
451 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط، پاره خط، اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی و مساحت آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد