ریاضی سوم ابتدایی

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
362 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
426 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
662 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
865 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
747 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم محیط (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد