اشکال هندسی

آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
404 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن و معرفی اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن و معرفی اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اشکال هندسی و شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,027 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
858 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد