اشکال هندسی

شناخت چند ضلعی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن اشکال (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
390 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن اشکال (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
281 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت سه ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
223 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت گوشه و ضلع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی اشکال به‌وسیله نقطه و خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی اشکال با خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه کردن اشکال به‌وسیله تا کردن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و شمارش چند ضلعی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌سازی با اشکال هندسی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد