اشکال هندسی

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
320 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
277 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و شمارش گوشه و ضلع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
227 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد