اشکال هندسی

جای‌گذاری اسم اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی به‌وسیله رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
351 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی با کمک اعداد فرد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی از روی شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
232 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی از روی شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
237 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگو‌سازی به‌وسیله اشکال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
194 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اضلاع و اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
479 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد