اشکال هندسی

شکل‌سازی با اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌سازی با اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثلث قائم‌الزاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
588 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لوزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
358 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذوزنقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
441 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد