سال سوم متوسطه

اندام‌های حسی بدن (پوست)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار و کار دستگاه عصبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,939 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فعالیت نورون‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,281 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار و کار نورون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه ایمنی در بی‌مهرگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقص ایمنی اکتسابی و مادرزادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,678 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اختلال در دستگاه ایمنی بدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,342 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,420 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیسم دفاعی بدن (دفاع اختصاصی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,647 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد