سال سوم متوسطه

حل شدن آب و نمک در یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,736 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییرات انرژی در فرایند انحلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محلول آبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخلوط همگن و نا‌همگن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش کیسه هوای اتومبیل‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
608 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ساختار الکل‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناسایی یون نقره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد