فرایند انحلال

اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
175 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر دما بر حل شدن مواد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
679 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل شدن آب و نمک در یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,736 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییرات انرژی در فرایند انحلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد