سال سوم متوسطه

خالص کردن مخلوط‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,027 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
644 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکترولیک و غیر الکترولیک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
607 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاهش فشار بخار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,025 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رقیق کردن سولفوریک اسید غلیظ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولالیته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,649 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محلول فراسیر شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,548 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
175 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر دما بر حل شدن مواد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
679 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد