دستگاه ایمنی

دستگاه ایمنی در بی‌مهرگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اختلال در دستگاه ایمنی بدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,342 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,420 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیسم دفاعی بدن (دفاع اختصاصی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,647 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاگوسیتوز و اگزوسیتوز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایمنی سلولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد