اگزوسیتوز

ساختار غشای سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آندوسیتوز، اگزوسیتوز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاگوسیتوز و اگزوسیتوز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد