اسمز

ساختار غشای سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسمز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسمز در سلول‌های گیاهی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
286 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسمز در سلول‌های انسانی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
47 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد