دستگاه عصبی

ساختار و کار دستگاه عصبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,939 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار و کار نورون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه عصبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,286 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌های مختلف نورون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال پیام عصبی به ماهیچه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد