رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تبدیل منابع ولتاژ و جریان به‌هم انیمیشن 1,155
آزمون مدار RL موازی (2) انیمیشن 908
آزمون مدار RC سری (2) انیمیشن 854
آزمون مدار LC موازی (2) انیمیشن 834
آزمون مدار LC سری (2) انیمیشن 865
آزمون مدار RLC موازی (1) انیمیشن 750
آزمون مدار RLC سری (1) انیمیشن 799
آزمون مدار RL موازی (1) انیمیشن 771
آزمون مدار RL سری (2) انیمیشن 795
آزمون مدار RL سری (1) انیمیشن 862
آزمون مدار RC موازی (2) انیمیشن 823
آزمون مدار RC موازی (1) انیمیشن 869
آزمون مدار RC سری (1) انیمیشن 850
آزمون مدار LC موازی (1) انیمیشن 793
آزمون مدار LC سری انیمیشن 843
آزمون سلف در مدار الکتریکی انیمیشن 982
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی انیمیشن 976
ضرب اسکالر یا نقطه‌ای دو بردار انیمیشن 915
قضیه انتقال توان ماکزیمم انیمیشن 2,458
آزمون معادل تونن و نورتن انیمیشن 920

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد