رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,062
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب انیمیشن 3,514
ساختار جریان الکتریکی DC انیمیشن 3,320
مقایسه جریان مستقیم و متناوب انیمیشن 4,124
انرژی خورشیدی انیمیشن 5,244
انرژی بادی انیمیشن 4,855
انرژی آبی انیمیشن 5,815
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی انیمیشن 3,775
روش های تولید الکتریسته انیمیشن 4,487
جریان برق چگونه تولید می شود؟ انیمیشن 20,771
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش انیمیشن 7,347
تاریخجه برق انیمیشن 4,310
آزمایش فرانکلین انیمیشن 4,413
شارش بار در سطوح کروی انیمیشن 3,326
شارش بار در سطوح مختلف انیمیشن 3,045
خطوط میدان انیمیشن 3,461
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار انیمیشن 3,815
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی انیمیشن 3,438
ساختار اتم انیمیشن 10,115
لایه های والانس و جهش الکترون انیمیشن 4,472

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد