رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده انیمیشن 628
درس پنجم: پیام قرآنی انیمیشن 515
درس پنجم: قطره اما دریا انیمیشن 476
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء انیمیشن 502
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 477
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 428
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 انیمیشن 466
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 انیمیشن 451
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 انیمیشن 467
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء انیمیشن 570
درس چهارم: بشارت انیمیشن 729
درس چهارم: قطره اما دریا انیمیشن 563
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود انیمیشن 644
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 472
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 508
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 انیمیشن 429
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 انیمیشن 678
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 انیمیشن 499
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود انیمیشن 1,407
درس سوم: پیام قرآنی انیمیشن 476

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد