رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 انیمیشن 526
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء انیمیشن 949
درس دهم: پیام قرآنی انیمیشن 530
درس دهم: قطره اما دریا انیمیشن 531
درس دهم: تلاوت آیات 9 تا 16 سوره انفال انیمیشن 540
درس دهم، جلسه چهارم، سوره روم، آیات 1 تا 3 انیمیشن 486
درس دهم، جلسه چهارم، سوره زخرف، آیات1 تا 3 انیمیشن 491
درس دهم، جلسه چهارم، سوره هود، آیه 1 انیمیشن 517
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 473
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 520
درس دهم، جلسه دوم، سوره رعد، آیه 1 انیمیشن 504
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 انیمیشن 517
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 انیمیشن 430
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 انیمیشن 425
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 8 سوره انفال انیمیشن 573
درس نهم: پیام قرآنی انیمیشن 556
درس نهم: قطره اما دریا انیمیشن 543
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل انیمیشن 1,914
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 انیمیشن 533
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 انیمیشن 521

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد