رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 انیمیشن 483
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 499
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 469
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 انیمیشن 437
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 انیمیشن 524
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 انیمیشن 509
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره انیمیشن 692
درس ششم: پیام قرآنی انیمیشن 558
درس ششم: قطره اما دریا انیمیشن 528
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده انیمیشن 611
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 انیمیشن 406
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 انیمیشن 444
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 انیمیشن 463
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 494
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 490
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 انیمیشن 460
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 انیمیشن 516
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 انیمیشن 460
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 انیمیشن 445
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 انیمیشن 532

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد