رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 انیمیشن 625
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 انیمیشن 573
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 انیمیشن 586
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 انیمیشن 568
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 595
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 637
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 انیمیشن 536
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 انیمیشن 564
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 انیمیشن 608
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء انیمیشن 708
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان انیمیشن 1,745
درس یازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 931
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء انیمیشن 608
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 انیمیشن 563
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 انیمیشن 508
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 انیمیشن 520
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 580
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 572
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 انیمیشن 528
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 انیمیشن 513

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد