رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا انیمیشن 557
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف انیمیشن 715
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 473
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 457
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 انیمیشن 475
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 انیمیشن 457
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف انیمیشن 545
درس اول: پیام قرانی انیمیشن 528
درس دوم: پیام قرآنی انیمیشن 511
درس دوم: قطره اما دریا انیمیشن 475
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن انیمیشن 1,403
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 انیمیشن 457
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 انیمیشن 452
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 انیمیشن 468
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 458
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 502
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 انیمیشن 514
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 انیمیشن 477
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 انیمیشن 468
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن انیمیشن 603

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد