رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 8,759
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 5,620
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 3,103
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 2,802
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 2,429
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 2,512
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 3,176
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,971
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 2,075
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 3,081
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,900
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,864
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,765
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,791
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 2,070
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,923
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 2,251
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 7,525
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,800
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 2,013

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد