رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 6,372
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 3,894
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 2,312
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 2,015
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 1,795
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 1,781
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 1,675
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,456
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,575
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 1,669
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,389
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,358
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,262
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,314
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,342
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,381
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,703
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 1,774
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,282
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 1,448

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد