رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 9,649
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 6,370
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 3,644
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 3,654
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 2,881
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 2,828
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 3,562
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 2,348
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 2,645
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 3,822
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 2,377
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 2,308
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 2,138
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 2,132
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 2,605
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 2,207
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 2,770
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 8,006
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 2,109
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 2,490

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد