رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 7,906
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 5,066
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 2,753
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 2,402
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 2,098
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 2,040
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 2,532
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,672
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,792
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 2,278
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,629
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,560
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,472
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,536
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,620
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,642
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,963
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 4,800
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,514
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 1,717

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد