رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 5,832
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 3,523
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 2,126
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 1,891
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 1,673
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 1,678
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 1,522
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,362
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,471
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 1,524
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,304
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,251
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,161
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,204
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,240
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,268
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,576
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 1,522
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,175
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 1,340

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد