رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 6,670
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 4,035
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 2,402
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 2,097
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 1,877
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 1,861
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 2,267
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,517
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,643
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 1,750
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,464
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,422
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,319
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,386
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,400
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,469
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,789
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 4,321
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,362
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 1,528

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد