رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 5,633
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 3,352
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 2,069
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 1,830
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 1,622
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 1,629
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 1,467
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,312
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,418
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 1,473
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,263
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,208
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,112
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,157
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,197
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,225
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,512
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 1,463
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,135
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 1,301

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد