رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 9,473
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 6,221
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 3,551
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 3,539
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 2,813
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 2,753
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 3,487
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 2,245
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 2,576
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 3,769
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 2,272
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 2,240
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 2,072
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 2,075
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 2,513
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 2,142
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 2,707
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 7,934
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 2,052
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 2,423

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد