رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 6,136
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 3,734
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 2,231
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 1,972
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 1,747
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 1,742
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 1,590
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,417
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,532
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 1,616
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,362
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,315
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,221
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,273
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,307
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,330
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,656
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 1,616
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 1,237
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 1,400

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد