رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 9,844
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 6,522
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 3,750
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 3,810
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 2,982
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 2,963
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 3,683
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 2,464
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 2,760
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 3,969
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 2,482
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 2,423
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 2,234
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 2,248
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 2,742
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 2,322
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 2,877
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 8,116
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 2,232
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 2,607

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد