رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 انیمیشن 537
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 465
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 475
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 انیمیشن 454
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 انیمیشن 438
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل انیمیشن 760
درس هشتم: پیام قرآنی انیمیشن 523
درس هشتم: قطره اما دریا انیمیشن 516
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم انیمیشن 549
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 509
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 483
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 انیمیشن 502
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 انیمیشن 482
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 انیمیشن 486
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم انیمیشن 537
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود انیمیشن 720
درس هفتم، قطره اما دریا انیمیشن 519
درس هفتم: تلاوت آیات 260 تا 264 سوره بقره انیمیشن 565
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 20 انیمیشن 486
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 انیمیشن 476

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد