رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 29 سوره تکویر انیمیشن 1,081
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 42 سوره عبس انیمیشن 687
درس چهاردهم: تلاوت آیات 1 تا 30 سوره نباء انیمیشن 680
درس چهاردهم: تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 655
درس سیزدهم: تلاوت آیات 1 تا 13 سوره جمعه انیمیشن 716
درس سیزدهم: تلاوت آیات 56 تا 63 سوره نمل انیمیشن 876
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد انیمیشن 609
درس دوازدهم: تلاوت آیات 38 تا 45 سوره آل عمران انیمیشن 580
درس یازدهم: تلاوت آیات 52 تا 64 سوره طاها انیمیشن 611
درس یازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره ملک انیمیشن 593
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 15 سوره قاف انیمیشن 562
درس دهم: تلاوت آیات 109 تا 117 سوره هود انیمیشن 704
درس نهم: تلاوت آیات 1 تا 9 سوره فتح انیمیشن 830
درس نهم: تلاوت آیات 253 تا 256 سوره بقره انیمیشن 657
درس هشتم: تلاوت آیات 1 تا 18 سوره دخان انیمیشن 560
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران انیمیشن 672
درس هفتم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره شعراء انیمیشن 564
درس هفتم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل انیمیشن 689
درس ششم: تلاوت آیات 76 تا 83 سوره اسراء انیمیشن 1,812
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران انیمیشن 1,680

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد