رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مواد برای حرکت به انرژینیاز دارند فیلم 3,977
شکل‌های انرژی فیلم 5,227
انرژی تغییر مواد فیلم 3,533
انرژی انجام کارها فیلم 3,743
تشکیل سنگ‌های رسوبی فیلم 15,041
تشکیل سنگ‌های آذرین فیلم 10,600
آشنای با انواع سنگ فیلم 6,344
آشنایی با کانی‌ها و مواد تشکیل‌دهنده خاک فیلم 3,518
آشنایی با کار و روش جمع‌آوری اطلاعات دانشمندان فیلم 5,749
فسیل فیلم 13,093
چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از فسیل فیلم 7,836
سرعت نفوذ آب در خاک فیلم 7,550
مواد تشکیل‌دهنده خاک و تاثیر نوع خاک بر رشد گیاهان فیلم 6,080
روش شکل‌گیری خاک فیلم 5,414
ساخت چند وسیله با آینه، ذره‌بین، عدسی فیلم 6,719
کاربرد عدسی‌ها و منشور فیلم 10,007
نور طبیعی و نور مصنوعی فیلم 3,664
اتم و مولکول‌های آن فیلم 3,244
منبع اصلی انرژی (خورشید) فیلم 3,498
منابع انرژی فیلم 3,368

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد