رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیروی تکیه گاه انیمیشن 7,977
اثر متقابل نیرو انیمیشن 7,357
فواید اصطحکاک انیمیشن 11,299
انواع انرژی انیمیشن 11,993
انبساط و انقباض گاز ها انیمیشن 8,443
جنبش مولکولی انیمیشن 7,063
ساختار مولکولی عناصر انیمیشن 9,326
دماسنج انیمیشن 6,333
انواع ماشین ها انیمیشن 6,817
انواع ماشین‌ها انیمیشن 7,256
تشکیل تصویر در عدسی ها انیمیشن 12,046
تولید موج با فنر انیمیشن 6,026
بار الکتریکی انیمیشن 8,286
انبساط و انقباض انیمیشن 13,875
آهن‌ربا انیمیشن 19,384
تراکم پذیری مواد انیمیشن 29,343

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد